+381 61 243 4493
petshopbobi@gmail.com
3-5 radnih dana za dostavu

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja internet stranice Pet Shop Bobi

Web stranicu www.petshopbobi.rs pokrenuo je i uređuje Pet Shop Bobi d.o.o (dalje u tekstu Pet Shop Bobi ili mi).
Prvim i svakim narednim korišćenjem web stranice smatra se da ste se u potpunosti upoznali sa ovim Uslovima, da su vam jasni i da ih prihvatate. Ako niste saglasni sa njima, molimo da ne pristupate web stranici i ne koristite njene sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uslove korišćenja, molimo da se obratite na adresu info@petshopbobi.rs.
Izgled i sadržaj web stranice kao i Uslove korišćenja možemo bilo kada i bez obrazloženja izmeniti, zato vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali sa mogućim promenama. Smatra se da vaše naknadno korišćenje web stranice predstavlja vaše prihvatanje svih eventualnih izmena ovih uslova. Pet Shop Bobi neće biti odgovoran za bilo kakve moguće posledice proizašle iz promena web sadržaja.
Pregled sadržaja na ovoj adresi moguć je samo za lične svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, download, umnožavanje, prenošenje, objavljivanje, menjanje, reprodukovanje, distribuiranje, učestvovanje u prenosu ili prodaji, izradi kopija, slanju, kao i svakoj drugoj vrsti upotrebe celovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dela te izbor i usklađivanje njihovog sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja Pet Shop Bobi. Ako je takvo dopuštenje izdato, nije dopušteno brisati ili menjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak te prava trećih lica.
Korisnicima se zabranjuje prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, pretećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protivzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal na ovoj web stranici. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu sa prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. Pet Shop Bobi zadržava pravo (ali ne i obavezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na njegovim stranicama, u potpunosti ili delimično izbriše.
Korišćenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvata rizike koji nastaju iz korišćenja ovih web stranica te prihvata korišćenje sadržaja ovih web stranica isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.
Pet Shop Bobi se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja ovih web stranica.
Svi samoinicijativno poslati materijali, a naročito fotografije, video snimci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja biti objavljeni, ali i ne moraju biti objavljeni na web stranici Pet Shop Bobi. Dostavljanjem sadržaja i materijala na ovu adresu, automatski izdajete (ili garantujete da je vlasnik materijala izričito dopustio) Pet Shop Bobi-u neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licencu za korišćenje, adaptiranje i menjanje, uklapanje u druge radove, prevode, objavljivanje, prenos i distribuciju po čitavom svetu spomenutog materijala u bilo kom obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade. Uslovi ove tačke važe i nakon prestanka važnosti ovog ugovora. Pošiljaoci Materijala prihvataju da za poslate Materijale neće biti (a i može biti prema autonomnoj odluci Pet Shop Bobi-a) isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal Pet Shop Bobi-u garantuju pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Ukoliko Pet Shop Bobi objave tih materijala pretrpi bilo kakvu štetu oni koji su dostavili taj materijal obvezuju se nadoknaditi Pet Shop Bobi-u celokupnu štetu koju bi na taj način on pretrpeo.
Pet Shop Bobi se odriče svake odgovornosti vezane za Materijale dostavljene od strane trećih lica.
Ukoliko Internet stranica pruža mogućnost uspostavljanja veze do drugih Internet stranica na koje nemamo nikakav uticaj, nismo odgovorni za tačnost i potpunost sadržaja drugih Internet stranica niti za negativne posledice koje bi mogle proizaći iz upotrebe drugih Internet stranica.